Tekniken

Tekniken som presenteras här utgörs alltså av tre delar som kopplas samman.

  1. Symbolerna är färgmärkta på ett sätt som kan översättas till tal, s.k. symboltal.
  2. Varje punkt på brädet kan översättas till ett ord, ett s.k. koordinatord, via ett alfabetiskt koordinatsystem.
  3. En temporär eller permanent minnesstruktur används för att associera symboltalen med koordinatorden.

När man lägger symbolernas placering på minnet sätter man in varje symbols koordinatord på den plats i minnesstrukturen som symbolens talrepresentation motsvarar. Strukturen kan exempelvis vara en berättelse som du skapar i din fantasi. En annan kraftfullare struktur som du kan använda kräver viss förberedelse. Strukturen utgörs av en vandring genom en känd miljö, såsom staden du bor i. Denna struktur skapas en gång för alla och används sedan om och om igen. Du associerar koordinatorden med olika numrerade platser utefter vandringens väg.

Färgmärkning av symboltal

Färgerna på symbolernas omkrets och centrum ger symboltalen enligt följande system och exempel.

 = 0      = 1      = 17      = 22
 = 23      = 40      = 45      = 74

Alfabetiska koordinater

Brädets positioner kan specificeras med koordinatord genom ett alfabetiskt koordinatsystem.

Varje ruta på brädet representeras av koordinater bestående av två alternativa konsonanter från rutans rad och två konsonanter från dess kolumn. Varje ruta delas sedan in i nio sektioner som representeras av de nio vokalerna.

Den oranga och violetta symbolen ovan (nummer 37) befinner sig i Å-sektionen av rutan på FP-raden och GR-kolumnen. Början på koordinatordet för denna position skapas genom att kombinera en konsonant från raden, sektionens vokal och en konsonant från kolumnen. I detta fall kan början på vårt ord exempelvis bli "fåg" och vi kan skapa ordet "fågel".

På samma sätt kan vi skapa ordet "get" för positionen för den bruna och oranga symbolen (symbol nummer 13).

När vi lägger positionerna för dessa två symboler på minnet sätter vi in ordet "get" på plats nummer 13 och "fågel" på plats nummer 37 i vår minnesstruktur. Om din minnesstruktur exempelvis är en vandring genom din stad, och plats nummer 13 är centralstationen så tänker du dig att en get går omkring framför stationen. Och om plats nummer 37 är operahuset så tänker du dig att en stor fågel har landat på dess tak.

För att skapa större variationsmöjligheter kan man ha regeln att det är tillåtet att sätta en annan bokstav framför ordet, så om man exempelvis har kombinationen "lep" så kan man sätta ett "k" framför och skapa ordet "kleptoman", förutsatt att man vet att man ska ignorera den extra första bokstaven när man senare översätter ordet tillbaka till dess alfabetiska koordinater.