Om PhotoMind

Här på PhotoMind kan du lära dig en teknik att minnas den slumpmässiga placeringen av ett antal symboler på ett bräde.

Du måste skapa ett personligt konto för att kunna använda denna websida, eftersom du ska kunna återvända till ett bräde. Skapa konto gratis.

Tekniken som presenteras här utgörs av tre delar som kopplas samman. Den första delen består i att symbolernas färgmärkning översätts till tal. Den andra delen består i att varje punkt på brädet översätts till ett ord, ett s.k. koordinatord, via ett alfabetiskt koordinatsystem. Och i den tredje delen sätts dessa koordinatord in i en minnesstruktur enligt symbolernas talrepresentation.

Minnesstrukturen kan exempelvis vara en berättelse som du skapar i din fantasi. En annan kraftfullare struktur som du kan använda kräver viss förberedelse. Strukturen utgörs av en vandring genom en känd miljö, såsom staden du bor i. Denna struktur skapas en gång för alla och används sedan om och om igen. Du associerar sedan koordinatorden med platser utefter vandringens väg.

När du behärskar tekniken kommer du bara behöva några minuter för att lägga ett bräde med tjugo symboler på minnet, och att minnas placeringen av ett hundra symboler kräver ingen stor ansträngning. Det är mycket enklare än du tror!

Lär dig tekniken mer i detalj.